[:pl]Belka herbicydowa[:en]Herbicide Beam[:]

[:pl]

Belka herbicydowa

Typ. BH01

Belka herbicydowa BH01 przeznaczona jest do wykonywania prac związanych z aplikacją środków ochrony roślin oraz nawozami płynnymi na plantacjach polowych.

Urządzenie to możemy stosować do aplikacji pestycydów pod krzew, jak również po odpowiednim przestawieniu ramion daje nam możliwość pryskania pionowego np. malin. Belka herbicydowa zaczepiana jest z przodu ciągnika na mocowaniach TUZ bądź na przednim zaczepie transportowym. Zasilana jest z opryskiwacza głównego zaczepionego z tyłu ciągnika. Elementy hydrauliczne wykorzystują układ wysokiego ciśnienia ciągnika.

W tym urządzeniu oferujemy szereg regulacji i możliwości nastaw miedzy innymi poprzez poziomowanie wzdłużne, poprzeczne, ustawienie pionowe ramion jak i regulację szerokości roboczej. Do regulacji zalicza się również ustawianie ilości cieczy wydostającej się z dysz poprzez zastosowanie zaworów odcinających dla całej sekcji. Urządzenie wyposażone jest w dyszę dodatkową skrajną która posiada możliwość zakręcenia (odcięcia).

Belka herbicydowa produkowana jest w paru wariantach:

  • Belka prawostronna
  • Belka lewostronna
  • Belka dwustronna

Każda belka herbicydowa wyposażona jest w siłownik hydrauliczny służący do regulacji pionowej ramienia.

Jak również oferujemy możliwości rozbudowy konstrukcji o takie elementy jak hydrauliczny wysuw ramienia w belce jednostronnej oraz w przypadku belki obustronnej dwóch ramion, zaprojektowanie oraz wykonanie mocowania belki w zaczepie przednim do dowolnego ciągnika.[:en]

Herbicide beam

Typ. BH01

The BH 01 herbicide beam is designed to perform work related to the application of plant protection products and liquid fertilizers on plantations.

This device can be used for pesticide application under bushes and, after proper turning its arms, provides the possibility of performing vertical spraying, for example, in the case of raspberries. The herbicide beam is hitched to the front of the tractor with a three-point mounting category I or on the front transport hitch. It is powered with the main sprayer hitched at the rear of the tractor. Hydraulic elements use the high-pressure system of the tractor.

In this device, we offer a number of adjustments and the possibility of setting, inter alia, longitudinal and lateral leveling, vertical orientation of the arms and adjusting the operating width. Adjustments also include setting the amount of the liquid exiting from the nozzles by the use of shut-off valves for the whole section. The device is equipped with an additional extreme nozzle that can also be used for cutting-off.

The herbicide beam is produced in several versions:

Right-side beam
Left-side beam
Double-sided beam

Each herbicide beam is provided with a hydraulic cylinder to regulate the vertical arm.

We also offer an expandable design, with such elements as a hydraulic withdrawable arm in a single-sided beam and, in the case of a double-sided beam, two arms. The design and execution of mounting the beam is possible to the front hitch to any tractor.[:]